Direct contact? Bel: 035 - 65 50 114

Home > Verbouw

Uw huis verbouwen?

Meer uit uw ruimte halen

U ziet mogelijkheden in uw huidige woning en wilt uw huis verbouwen. Uw woning leefbaarder maken, nieuw leven inblazen. Begin uw verbouwing met ons, we hebben een brede ervaring in aanbouwen, uitbouwen, renovatie en interieur.

Markhoff Architects adviseert, geeft vorm aan uw wensen en regelt praktische zaken die bij een verbouwing komen kijken. Zo bent u zeker van een goed doordacht ontwerp, marktconforme begrotingen door leveranciers, het juiste materiaalgebruik, tijdige oplevering en het gewenste eindresultaat.

Markhoff Architects biedt onder meer:

  • Schetsontwerpen
  • 3D-tekeningen en 3D-prints
  • Controle ontwerp bouwbesluit en gemeentelijke eisen
  • Vergunningsaanvragen

Zie onze projecten voor een impressie

Het proces: van ontwerp naar uitvoering
Tussen het eerste schetsontwerp en de uitvoer van de verbouwing zitten verschillende fases. Hieronder leest u wat er in elke fase gebeurt. 

Tarieven
Het is prettig met een architect rond de tafel te zitten en uw plannen door te spreken. Echter, niemand zit te wachten op hoge kosten nog voordat de verbouwing begint. Bij Markhoff Architects maakt u vrijblijvend kennis. 

Voor de aanvang van de werkzaamheden weet u precies wat de kosten zijn. We streven naar een totaaltarief voor uw project. Uiteraard nemen we ook projecten aan op uurbasis, indien het project zeer onvoorspelbaar is of de opdrachtgever dit wenst. 

U wilt meer uit uw ruimte halen en u zoekt een vakkundige partij die u hierbij helpt?
Neem contact op met ons.

 

1.a Oriënterend gesprek

De keuze voor een architect is vaak afhankelijk van een persoonlijke klik. Daarom begint elke opdracht met een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we uw wensen en bespreken we de mogelijkheden. U neemt hiervoor mee: tekeningen van uw panden foto's van ruimtes die u inspireren. Dit vrijblijvende gesprek vindt plaats bij ons op kantoor.

1.b Offerte

Op basis van het eerste gesprek ontvangt u van ons de offerte voor uw project. Deze offerte is opgebouwd uit modules die de fases van het project zoals hieronder beschreven volgen. 

1.c Bespreking schetsontwerp

Op basis van het eerste gesprek ontvangt u van ons een schetsontwerp. Aan de hand van schetsen en 3D-impressies ziet u hoe wij uw wensen hebben geïnterpreteerd. Ook kunt u de samenwerking ervaren, voordat u een keuze maakt over het vervolg.

Tijdens de bespreking nemen we door we hoe het vervolg proces eruitziet. 

2.a Voorlopig ontwerp

Met het oriënterend gesprek en schetsontwerp als basis maken wij het voorlopig ontwerp. Het gaat hierbij om een eerste ruimtelijke en esthetische uitwerking, zowel van het casco als het interieur. Op dit punt begint het ontwerp vorm te krijgen, maar het ligt nog niet vast. Tijdens deze fase is er vooral contact over de vormgeving en functionaliteit van de woning en de ruimtes.

Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in plattegronden, aanzichten, doorsneden en 3D-impressies.

2.b Definitief ontwerp

In deze fase leggen we het ontwerp vast. De ruimtelijke en esthetische uitwerking, evenals de materialisatie zijn uitgekristalliseerd voor casco en interieur. Met dit ontwerp kan alles worden voorbereid voor de vergunningsaanvraag (indien nodig).

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt in plattegronden, aanzichten, doorsneden en 3D impressies.

3.a Technisch ontwerp

Er zijn nog een aantal belangrijke zaken voordat we tot de vergunningsaanvraag overgaan. Het gaat hierbij om het intekenen van de technische installaties en het definiëren van de fundering, wanden en dak. Dit proces gaat in samenwerking met de constructeur, die de bouwbesluitberekeningen en constructieberekeningen maakt. Deze worden verwerkt in een rapport dat bij de aanvraag meegeleverd wordt.  

Uiterlijk in deze fase worden onderzoeken zoals sondering, milieuonderzoek, en (in geval van sloop) de asbestinventarisatie uitgevoerd. Uiteraard is het mogelijk om deze eerder in de ontwikkeling te initiëren.

Deze stap is voor de meeste verbouwingen minder uitgebreid dan hier staat beschreven. Tijdens de eerste bespreking van uw project zal Markhoff Architects duidelijk aangeven wat wel en niet nodig is.

 

 

3.b Omgevingsvergunning

De laatste voorbereidende stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hiervoor worden alle tekeningen, rapporten en berekeningen gebundeld, samen met een overzicht van de materialen en een inschatting van de bouwkosten voor het project.

Markhoff Architects is over het algemeen aanwezig bij de commissievergadering om e.e.a. toe te lichten. Ook handelen wij vragen uit de welstandscommissie af en leveren we waar nodig aanvullende gegevens. Zodra de vergunning is goedgekeurd begint de bouw.

Deze stap is niet van toepassing op alle (ver)bouw projecten. In sommige gevallen kan er vergunningsvrij verbouwd worden. Tijdens het oriënterende gesprek zal Markhoff Architects aangeven of dit voor u van toepassing is.

4.a Bestek

Wanneer de omgevingsvergunning binnen is, nemen we de eerste stap voor de bouw van uw project: het bestek. Dit is een overzicht met alle informatie waarmee aannemers een passende offerte uit kunnen brengen. Denk hierbij aan tekeningen, omschrijvingen of voorbeelden van materialen.

In het geval van vergunningvrij bouwen komt het bestek na het technisch ontwerp.

4.b Aanbesteding

Met de tekeningen worden offertes aangevraagd bij diverse aannemers. Markhoff helpt u met de aanvraag en selectie van de offertes, zodat u tot de beste keuze komt. Daarbij overwegen we naast de prijs ook de ervaring van de vakmensen en de tijdsplanning van het project. 

Doorgaans wordt er gewerkt met een hoofdaannemer. Die neemt het volledige project aan en zorgt ervoor dat de bouw voorspoedig verloopt. In sommige gevallen wordt een externe project manager aangesteld. Die keuze is aan u. Markhoff Architects informeert en adviseert.

5. Werktekeningen

Het project word doorgesproken met de hoofdaannemer. Soms blijkt dat de aannemer extra tekeningen van details nodig heeft, of dat er tijdens de bouw aanpassingen ingetekend moeten worden. In overleg wordt dit óf door de aannemer, óf door de architect verzorgd. 

6. Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoer van de bouw blijft de architect betrokken. De belangrijkste taak is controle op de esthetische uitvoer van het project.