Direct contact? Bel: 035 - 65 50 114

Home > Nieuwbouw

Architect voor nieuwbouw

Unieke ontwerpen, op maat gemaakt
Ieder gezin is uniek. Markhoff Architects creëert ontwerpen op maat, afgestemd op uw persoonlijke woonwensen. Daarbij houden we onder meer rekening met de (toekomstige) gezinssamenstelling, eventuele werkruimtes en duurzaamheidswensen.

Maar we kijken ook verder: welke materialen wilt u gebruiken? Hoe past het ontwerp in het landschap? Hoe valt het licht? En om het ontwerp echt tot leven te brengen kunnen we het schetsontwerp voor u uit laten printen op een 3D printer. Zo bent u zeker van een huis waarin iedereen zich thuis voelt.

Er komt behoorlijk wat kijken bij een nieuwbouwproject. Markhoff Architects helpt u bij uw zoektocht naar een aannemer, installateur of interieurdesigner. Wij werken uitsluitend samen met partners waarmee we een lange, goede historie hebben opgebouwd.  

Zie onze projecten voor een impressie

Tarieven

Markhoff Architects hanteert voor elke fase transparante tarieven, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Voor elke opdracht stellen we een passende offerte op. U wilt een nieuwbouwwoning en u zoekt een vakkundige partij die u hierbij helpt?

Contact opnemen

Het proces: van ontwerp naar uitvoering

Tussen het eerste schetsontwerp en de uitvoer van de bouw zitten verschillende fases. Hieronder leest u wat er in elke fase gebeurt. 

1.a Oriënterend gesprek

De keuze voor een architect is vaak afhankelijk van een persoonlijke klik. Daarom begint elke opdracht met een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we uw wensen en bespreken we de mogelijkheden. U neemt hiervoor mee: het kavelpaspoort of bestemmingsplan en foto's van huizen en details die u inspireren. Dit vrijblijvende gesprek vindt plaats bij ons op kantoor.

1.b Offerte

Op basis van het eerste gesprek ontvangt u van ons de offerte voor uw project. Deze offerte is opgebouwd uit modules die de fases van het project zoals hieronder beschreven volgen. 

1.c Bespreking schetsontwerp

Op basis van het eerste gesprek ontvangt u van ons een schetsontwerp. Aan de hand van schetsen en 3D-impressies ziet u hoe wij uw wensen hebben geïnterpreteerd. Ook kunt u de samenwerking ervaren, voordat u een keuze maakt over het vervolg.

Tijdens de bespreking nemen we door we hoe het vervolg proces eruitziet. 

2.a Voorlopig ontwerp

Met het oriënterend gesprek en schetsontwerp als basis maken wij het voorlopig ontwerp. Het gaat hierbij om een eerste ruimtelijke en esthetische uitwerking, zowel van het casco als het interieur. Op dit punt begint het ontwerp vorm te krijgen, maar het ligt nog niet vast. Tijdens deze fase is er vooral contact over de vormgeving en functionaliteit van de woning en de ruimtes.

Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in plattegronden, aanzichten, doorsneden en 3D-impressies.

2.b Definitief ontwerp

In deze fase leggen we het ontwerp vast. De ruimtelijke en esthetische uitwerking, evenals de materialisatie zijn uitgekristalliseerd voor casco en interieur. Met dit ontwerp kan alles worden voorbereid voor de vergunningsaanvraag.

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt in plattegronden, aanzichten, doorsneden en 3D impressies.

3.a Technisch ontwerp

Er zijn nog een aantal belangrijke zaken voordat we tot de vergunningsaanvraag overgaan. Het gaat hierbij om het intekenen van de technische installaties en het definiëren van de fundering, wanden en dak. Dit proces gaat in samenwerking met de constructeur, die de bouwbesluitberekeningen en constructieberekeningen maakt. Deze worden verwerkt in een rapport dat bij de aanvraag meegeleverd wordt.  

Uiterlijk in deze fase worden onderzoeken zoals sondering, milieuonderzoek, en (in geval van sloop) de asbestinventarisatie uitgevoerd. Uiteraard is het mogelijk om deze eerder in de ontwikkeling te initiëren.

3.b Omgevingsvergunning

De laatste voorbereidende stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hiervoor worden alle tekeningen, rapporten en berekeningen gebundeld, samen met een overzicht van de materialen en een inschatting van de bouwkosten voor het project.

Markhoff Architects is over het algemeen aanwezig bij de commissievergadering om e.e.a. toe te lichten. Ook handelen wij vragen uit de welstandscommissie af en leveren we waar nodig aanvullende gegevens. Zodra de vergunning is goedgekeurd begint de bouw.

4.a Bestek

Wanneer de omgevingsvergunning binnen is, nemen we de eerste stap voor de bouw van uw project: het bestek. Dit is een overzicht met alle informatie waarmee aannemers een passende offerte uit kunnen brengen. Denk hierbij aan tekeningen, omschrijvingen of voorbeelden van materialen.

4.b Aanbesteding

Met de tekeningen worden offertes aangevraagd bij diverse aannemers. Markhoff helpt u met de aanvraag en selectie van de offertes, zodat u tot de beste keuze komt. Daarbij overwegen we naast de prijs ook de ervaring van de vakmensen en de tijdsplanning van het project. 

Doorgaans wordt er gewerkt met een hoofdaannemer. Die neemt het volledige project aan en zorgt ervoor dat de bouw voorspoedig verloopt. In sommige gevallen wordt een externe project manager aangesteld. Die keuze is aan u. Markhoff Architects informeert en adviseert.

5. Werktekeningen

Het project word doorgesproken met de hoofdaannemer. Soms blijkt dat de aannemer extra tekeningen van details nodig heeft, of dat er tijdens de bouw aanpassingen ingetekend moeten worden. In overleg wordt dit óf door de aannemer, óf door de architect verzorgd. 

6. Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoer van de bouw blijft de architect betrokken. De belangrijkste taak is controle op de esthetische uitvoer van het project.